Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / The Active Podcast / EP. 104: ทำแท้ง ปลอดภัย ไม่ตายนะเธอ
29:50
EP. 104: ทำแท้ง ปลอดภัย ไม่ตายนะเธอ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 104: ทำแท้ง ปลอดภัย ไม่ตายนะเธอ
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ย. 65
การฟัง 21 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

เกือบ 2 ปี ที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้หญิงตั้งครรภ์สามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัย ถึงวันนี้มีสถานบริการสุขภาพทั้งรัฐและเอกชน 110 แห่ง ใน 47 จังหวัดทั่วประเทศไทย ที่เปิดให้เข้าถึงได้

 

ทำไมผู้หญิงหลายคนยังต้องอายเมื่อขอรับบริการทำแท้ง แพทย์ปฏิเสธให้บริการถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และทำไมไทยยังต้องรณรงค์ยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัยสากล 28 ก.ย. 2565 ทั้งที่กฎหมายทำแท้งไทยถือว่าล้ำหน้ากว่าหลายประเทศ

 

คุยกับ รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และ ผศ. นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนคุยโดย ‘รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า ใน The Active Podcast EP.104 | ทำแท้ง ปลอดภัย ไม่ตายนะเธอ

ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป