Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 109: KULTX สี่แยกศิลปะบันเทิงของความ เก่า-แก่น-เก๋า
28:15
EP. 109: KULTX สี่แยกศิลปะบันเทิงของความ เก่า-แก่น-เก๋า
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 109: KULTX สี่แยกศิลปะบันเทิงของความ เก่า-แก่น-เก๋า
วันที่เผยแพร่ : 03 ก.พ. 65
การฟัง 51 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

         “มนพร รอบรู้” ศิลปิน นักวิจัย และผู้ก่อตั้ง “KULTX” สี่แยกศิลปะบันเทิง พื้นที่กระจายการมีส่วนร่วมของศิลปะ สังคม จุดนัดพบกันของผู้ที่สนใจศิลปะ ได้มาพบเจอกัน เพื่อส่งเสริมศิลปะแบบมีส่วนร่วม เชื่อมโยงกับบริบทของสังคม ผู้คน ชุมชน การแสดงออกทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้งศิลปินและไม่ใช่ศิลปิน 

         เทศกาลศิลปะ S.O.E. Our City Old Town 2021 เป็นการแสดงงานในรูปแบบ Archive มีการเก็บข้อมูลของพื้นที่เมืองเก่า เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ผ่านการสัมภาษณ์ การวาดภาพ สเก็ตภาพ ผลงานจัดแสดงในพื้นที่จริงของเมืองเก่า ขอนแก่น และให้คนในเมืองเก่ามีส่วนร่วมกับศิลปิน

         “แก่น เก่า เก๋า” ของเมืองเก่า ขอนแก่น ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบหนังสือชื่อว่า S.O.E. Our City Old Town หนังสือแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกว่าด้วยประวัติศาสตร์พื้นที่เมืองเก่า ส่วนที่สองเป็นการรวบรวมผลงานศิลปะที่จัดแสดงในเทศกาลศิลปะ S.O.E. Our City Old Town 2021 ที่นำเสนอเมืองเก่าริมบึงแก่นนคร ผ่านการตีความทางศิลปะ

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป