รายการ : Sci & Tech
ฟังทั้งหมด

อัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะทำให้คุณทันโลก


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : Sci & Tech
ฟังทั้งหมด

อัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะทำให้คุณทันโลก


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป