Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / เตือนการใช้ยาต้านจุลชีพไม่ถูกต้องอาจทำให้เชื้อดื้อยา / สิ่งที่คอสุราควรรู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อกินเหล้าคู่กับแกล้มบางอย่าง
57:25
เตือนการใช้ยาต้านจุลชีพไม่ถูกต้องอาจทำให้เชื้อดื้อยา / สิ่งที่คอสุราควรรู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อกินเหล้าคู่กับแกล้มบางอย่าง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
เตือนการใช้ยาต้านจุลชีพไม่ถูกต้องอาจทำให้เชื้อดื้อยา / สิ่งที่คอสุราควรรู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อกินเหล้าคู่กับแกล้มบางอย่าง
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 65
การฟัง 31 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ
     เคยได้ยินเรื่องติดเชื่้อในกระแสเลือดไหม และคิดว่าอะไรคือสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด ฟังรายการภูมิคุ้มกันตอนนี้ มีคำตอบจาก ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 
สาเหตุเชื้อดื้อยา
สถานการณ์และพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาของโลกและของคนไทย
ควรปรับพฤติกรรมการใช้ยาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเชื่อดื้อยา 

คิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา กับ ชนาธิป ไพรพงค์ 
ตอน  สิ่งที่คอสุราควรรู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อกินเหล้าคู่กับแกล้มบางอย่าง
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป