Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / สั่งเก็บสินค้าสำนักพระบิดาหลังตรวจสอบพบสถานที่ วิธีผลิต สกปรก เสี่ยงรับเชื้อโรค / ข้อบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือคาร์ซิท / งานวิจัยพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างเลือดของมนุษย์ สิ่งที่น่ากังวลต่อสุขภาพของผู้บริโภค
55:49
สั่งเก็บสินค้าสำนักพระบิดาหลังตรวจสอบพบสถานที่ วิธีผลิต สกปรก เสี่ยงรับเชื้อโรค / ข้อบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือคาร์ซิท / งานวิจัยพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างเลือดของมนุษย์ สิ่งที่น่ากังวลต่อสุขภาพของผู้บริโภค
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
สั่งเก็บสินค้าสำนักพระบิดาหลังตรวจสอบพบสถานที่ วิธีผลิต สกปรก เสี่ยงรับเชื้อโรค / ข้อบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือคาร์ซิท / งานวิจัยพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างเลือดของมนุษย์ สิ่งที่น่ากังวลต่อสุขภาพของผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ค. 65
การฟัง 31 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

สั่งเก็บสินค้า เช่นแจ่วบองสำนักพระบิดาในจ.ชัยภูมิ หลังตรวจสอบพบสถานที่ วิธีผลิต สกปรก เสี่ยงรับเชื้อโรค
    จากกรณีลัทธิประหลาด สั่งให้ลูกศิษย์กินปัสสาวะ กินเสมหะ อุจจาระ รวมถึงขี้ไคล อ้างว่ากินแล้วจะขึ้นสวรรค์นั้น การกินสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นการเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรคเต็มๆ เพราะสิ่งปฏิกูลสะสมเชื้อโรค เรามาฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากนักวิชาการ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ข้อบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก(คาร์ซิท) ผลดีและข้อเสนอเพื่อให้ราคาไม่แพง
     หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ประกาศใช้และมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในมาตรา123 โดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ “คาร์ซีท” หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 135 ซม. ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หากไม่ปฏิบัติ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยจะมีผลในอีก 120 วันข้างหน้า หรือวันที่ 5 กันยายน 2565 ทำให้มีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ยังมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาของคาร์ซีทด้วย  จะมีข้อเสนอเพื่อให้ราคาไม่แพงและการติดตั้งคาร์ซีทในรถสาธารณะ เช่นรถรับส่งนักเรียน อย่างไร 
ฟังรายละเอียดจาก คุณคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สภาองค์กรของผู้บริโภค 

มูลนิธิกระจกเงาส่งต่อคาร์ซีทราคาไม่แพง 
ฟังรายละเอียดจาก คุณสิริพร สุขชูศรี หัวหน้าโครงการศูนย์ครูองุ่น  

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา และชนาธิป  ไพรพงค์
ตอน งานวิจัยพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างเลือดของมนุษย์ สิ่งที่น่ากังวลต่อสุขภาพของผู้บริโภค
 

ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป