Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 431: อย.ขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ATK เพิ่มมากขึ้น / สปสช.จะแจกชุดตรวจ ATK / โควิด-19 มาจากไหน ตอนที่ 1
55:38
EP. 431: อย.ขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ATK เพิ่มมากขึ้น / สปสช.จะแจกชุดตรวจ ATK / โควิด-19 มาจากไหน ตอนที่ 1
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 431: อย.ขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ATK เพิ่มมากขึ้น / สปสช.จะแจกชุดตรวจ ATK / โควิด-19 มาจากไหน ตอนที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ย. 64
การฟัง 5 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

อย.ขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Antigen test kit) เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีทางเลือกและราคาถูกลง

สปสช.จะแจกชุดตรวจ ATK ให้กลุ่มเสี่ยงในชุมชนพื้นที่สีแดง กทม. ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านขายยา

ชุดตรวจ ATK ที่ สปสช.มอบหมายให้องค์การเภสัชจัดซื้อเพื่อแจกประชาชน เบื้องต้นจะแจกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแออัด และประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไป ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขและร้านยา หรือทีมแพทย์อาสาวินิจฉัย และให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ผู้นำชุมชน หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำไปแจกในชุมชน ครอบคลุมดูแลประชาชนทุกสิทธิคนละ 2 ชุด จำนวน 2,000 ชุมชน ได้กำหนดแจก ATK ชุมชนละ 1,008 ชุด รวมเป็นจำนวน 2 ล้านชุด โดยเน้นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค รวมถึงผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย และผู้ทำหน้าที่ประสานงานในชุมชน

สปสช. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน โควิด-19 มาจากไหน ตอนที่ 1      
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป