Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 238: ปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนมากที่สุด / แพ้อาหารมีทางบำบัดไหม
EP. 238: ปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนมากที่สุด / แพ้อาหารมีทางบำบัดไหม
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 238: ปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนมากที่สุด / แพ้อาหารมีทางบำบัดไหม
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 63
การฟัง 4 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

แนวโน้มปัญหาผู้บริโภคที่ร้องเรียนมากที่สุด ปี 2563 คือ ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ โดยเฉพาะการซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ IG เพราะผู้ซื้อไม่ทราบตัวตนของผู้ขาย ทำให้เมื่อเกิดการหลอกลวง หรือซื้อของไม่ได้คุณภาพ การติดต่อคืนของและขอเงินคืนทำได้ยาก อีกเรื่องคือปัญหาการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งเริ่มมีปัญหา เช่น กู้เงินโดยส่งเอกสารทางออนไลน์โดยที่ไม่ทราบตัวตนของผู้ให้กู้ จึงทำให้เป็นหนี้มากกว่าเงินที่กู้มา แถมยังโดนทวงหนี้ถึงที่พัก เป็นต้น ติดตามฟังจากคุณนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มพบ. พร้อมคำแนะนำแก้ปัญหา / ช่วงคิดก่อนเชื่อ ดร.แก้ว  กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน แพ้อาหาร มีทางบำบัดไหม  

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป