Podcast / รายการ / ห้องเรียนฟ้ากว้าง / EP. 179: เด็กโฮมสคูลเรียนรู้อย่างไรในช่วง COVID-19
24:13
EP. 179: เด็กโฮมสคูลเรียนรู้อย่างไรในช่วง COVID-19
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 179: เด็กโฮมสคูลเรียนรู้อย่างไรในช่วง COVID-19
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ย. 64
การฟัง 74 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กโฮมสคูล ทำให้พวกเขาต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของตัวเอง แม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องรูปแบบกิจกรรมหรือการเรียนรู้ แต่เด็กโฮมสคูลก็ยังสามารถจัดสรรกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นไปตามแนวทางของตนเอง

ความคิดเห็น ()
ตอนถัดไป
คลิปเสียงถัดไป