Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เล่ารอบโลก / EP. 32: 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3 ชุมชนเขมรในกรุงเทพฯ
29:46
EP. 32: 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3 ชุมชนเขมรในกรุงเทพฯ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 32: 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3 ชุมชนเขมรในกรุงเทพฯ
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 65
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

จากเพลงกล่อมเด็กเขมรที่ได้ยินดังเป็น background อยู่ในชุมชนเขมรที่ตั้งรกรากอยู่ในหลายพื้นที่ของบางกอก ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สู่เพลงไทยเดิม "เขมรกล่อมลูก" และพัฒนาต่อจนกลายเป็นท้วงทำนองเพลงไทยที่คนไทยคุ้นหู ฮัมเพลงคลอตามได้โดยไม่ขัดเขิน ในนาม "เขมรไทรโยค"

นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของความใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างคนไทยและคนเขมร ที่เป็น 2 กลุ่มชาติพันธุ์สำคัญในหลายๆ ชาติพันธุ์ที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรไทย ความภาคภูมิใจของไทยเกิดขึ้นจากการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย หลอมรวมทุกชาติพันธุ์เข้าด้วยกัน
ติดตามฟังใน เล่ารอบโลก
 

ผู้จัดรายการ
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป