Thai PBS Podcast
รายการ : Flavor of Hometown
ฟังทั้งหมด

Flavor of Hometown รายการเล่าเรื่องผ่านอาหารและความทรงจำของคนไกลบ้าน ที่ยังคงคิดถึงรสชาติฝีมืออาหารท้องถิ่น พร้อมด้วยเรื่องราวความหลังครั้งก่อนที่ยังหวนให้คิดถึงผ่านเมนูอาหารที่ชื่นชอบของบุคคลต้นเรื่อง นำเสนอโดย เบญจมาพร ฝ่ายจารี (โอปอล์)

ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน | Thai PBS Podcast

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : Flavor of Hometown
ฟังทั้งหมด

Flavor of Hometown รายการเล่าเรื่องผ่านอาหารและความทรงจำของคนไกลบ้าน ที่ยังคงคิดถึงรสชาติฝีมืออาหารท้องถิ่น พร้อมด้วยเรื่องราวความหลังครั้งก่อนที่ยังหวนให้คิดถึงผ่านเมนูอาหารที่ชื่นชอบของบุคคลต้นเรื่อง นำเสนอโดย เบญจมาพร ฝ่ายจารี (โอปอล์)

ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน | Thai PBS Podcast

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป