Thai PBS Podcast
Podcast / ผู้จัดรายการ / Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว
รายการ : Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว
ฟังทั้งหมด

บนท้องฟ้ามีอะไร จักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหน ทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศ ชีวิตของเราเกิดจากดวงดาวจริงหรือ ชวนคิดไปพร้อมกันใน Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว โดย Spaceth.co

รายการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และปรัชญา ที่พูดถึงจุดตัดระหว่างศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความเป็นมนุษย์โดยมีอวกาศเป็นเครื่องมือในการช่วยเปิดมุมมองเพื่อนำไปสู่การตั้งคำถามต่อธรรมชาติ และมองย้อนกลับมาที่ตัวเรา ซึ่งจะทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิต ธรรมชาติ ในมิติของสังคม การเมือง วัฒนธรรม

ทุกวันเสาร์ ทาง Thai PBS Podcast


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว
ฟังทั้งหมด

บนท้องฟ้ามีอะไร จักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหน ทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศ ชีวิตของเราเกิดจากดวงดาวจริงหรือ ชวนคิดไปพร้อมกันใน Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว โดย Spaceth.co

รายการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และปรัชญา ที่พูดถึงจุดตัดระหว่างศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความเป็นมนุษย์โดยมีอวกาศเป็นเครื่องมือในการช่วยเปิดมุมมองเพื่อนำไปสู่การตั้งคำถามต่อธรรมชาติ และมองย้อนกลับมาที่ตัวเรา ซึ่งจะทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิต ธรรมชาติ ในมิติของสังคม การเมือง วัฒนธรรม

ทุกวันเสาร์ ทาง Thai PBS Podcast


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
1 เพลย์ลิสต์แนะนำ

คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป