ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย จัด Workshop "เสียงเปิดโลก" ให้คนตาบอด
ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย จัด Workshop "เสียงเปิดโลก" ให้คนตาบอด
07 ธ.ค. 65
1,101

วันนี้ (7 ธันวาคม 2565) ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ร่วมกับ มูลนิธิคนตาบอดไทย จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเป็นนักจัดรายการและผู้ประกาศให้กับคนตาบอดในโครงการ "เสียงเปิดโลก" แนะนำเทคนิคการใช้เสียงและการเล่าเรื่อง เสริมศักยภาพเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ผลิตเนื้อหาผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป

นายกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการมูลนิธิคนตาบอดไทย กล่าวถึงความร่วมมือของกิจกรรมในครั้งนี้

นายกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการมูลนิธิคนตาบอดไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องดีที่คนตาบอดจะได้มีความรู้ใหม่เกี่ยวกับการผลิตรายการเสียงเช่นพอดคาสต์ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับการสร้างงานและอาชีพในอนาคตได้ เพราะเรื่องของเสียงกับคนตาบอดเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานาน

นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส)

นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและย้ำบทบาทของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะที่ต้องผลิตรายการซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนทุกกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน

"นี่เป็นครั้งแรกที่มี Workshop พอดคาสต์กับคนตาบอด หวังว่าจะมีข้อมูลและเนื้อหาเป็นประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำกลับไปใช้ได้ ซึ่งนอกจากพอดคาสต์ ไทยพีบีเอสมีแผนงานที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการกระจายเสียงและแพร่ภาพ เช่น คำบรรยายเสียงแทนภาพ Audio Description (AD) หรือ ระบบแปลงข้อความเป็นเสียง (Text to Speech) และ เสียงเป็นข้อความ (Speech to Text)"

นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส

หลังจากนั้น นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ได้บรรยายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อยุคใหม่ และต่อด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธิผลิตพอดคาสต์ในแนวทางของไทยพีบีเอส ซึ่งเน้นการใช้ "เสน่ห์ของเสียง" เล่าเรื่อง โดยทีมงานฝ่ายสื่อเสียง

บรรยากาศระหว่างทำกิจกรรม

ในช่วงบ่าย เป็นการฝึกทักษะผู้ประกาศและนักจัดรายการ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อดิจิทัล และ ฝ่ายพัฒนาภาคีภูมิภาค สำนักเครือข่าย และการมีส่วนร่วมสาธารณะกับ มูลนิธิคนตาบอดไทย มีคนตาบอดเข้าร่วมงานจำนวน 30 คน

หลังจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะกลับไปผลิตผลงานพอดคาสต์ความยาวไม่เกิน 5 นาทีต่อกลุ่ม เพื่อนำกลับมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com และ แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และในปี พ.ศ. 2566 จะมีการพัฒนาโครงการร่วมเพื่อเฟ้นหานักจัดรายการหน้าใหม่มาสร้างสรรค์รายการกับไทยพีบีเอสต่อไป

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป