บทความ / 5 Podcast ต้อนรับเทศกาล Pride Month ชวนทำความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ
Lifestyle
5 Podcast ต้อนรับเทศกาล Pride Month ชวนทำความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ
31 พ.ค. 67
693
รูปภาพในบทความ 5 Podcast ต้อนรับเทศกาล Pride Month ชวนทำความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ

Thai PBS Podcast ชวนฟัง 5 ประเด็นความหลากหลายทางเพศ ในแง่มุมต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องสมรสเท่าเทียม อัตลักษณ์ทางเพศ สิทธิและเสรีภาพ ไปจนถึงความเป็นอยู่ของกลุ่มคน LGBTQIA+ เพราะทุกคนควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และต้องไม่มีใครถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางเพศ

1. หน้าต่างโลก : สำรวจสถานะสมรสเท่าเทียมทั่วโลก
หลังสภาลงมติผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ทำให้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชียที่รับรองการสมรสเท่าเทียม ชวนสำรวจสถานะสมรสเท่าเทียมทั่วโลก ว่าในปี 2024 นี้แต่ละประเทศทั่วโลกมีข้อกำหนดทางกฎหมายนี้อย่างไรบ้าง

ฟัง Podcast ได้ที่ https://thaip.bs/vx8MmMj

 

2. มิตรLife : ฉัน "Non binary" ฉันจึงมีอยู่
นอน-ไบนารี่ (Non-binary) คำนิยามทางเพศที่อาจยังไม่ค่อยคุ้นหูในสังคมไทยมากนัก ชวนฟังเรื่องราวของ เคส ยุทธกร ผู้พิการทางสายตาที่นิยามอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองว่าเป็นกะเทย และพบเจอกับปัญหาที่คนรอบข้างต่างไม่เข้าใจในความเท่าเทียมและความเป็นมนุษย์ของเธอ รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ขัดกับความเท่าเทียมทางเพศ และการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เธอเจอในฐานะของผู้พิการทางสายตาที่มีความหลากหลายทางเพศ

ฟัง Podcast ได้ที่ https://thaip.bs/JFEYgss

 

3. หลบมุมอ่าน : ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย
ความเท่าเทียมทางเพศไม่ใช่เพียงกรอบความคิดเท่านั้น แต่รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติด้วย การมีสุขภาวะที่ดีจึงเป็นสิทธิที่ทุกคนควรมีอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใดก็ตาม ชวนฟังเรื่องราวจากคณะผู้เขียนและศึกษาวิจัยหนังสือ "ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย" ที่พูดถึงประเด็นสถานการณ์และปัญหาด้านสุขภาวะของกลุ่มประชากร LGBTIQN+ ซึ่งนำไปสู่สังคมที่มีความเสมอภาคทางสุขภาพและสุขภาพดีร่วมกัน

ฟัง Podcast ได้ที่ https://thaip.bs/rWUOELE

 

4. มองจีนมุมใหม่ : คนข้ามเพศในจีน
ประเด็นของการยอมรับคนที่มีรสนิยมทางเพศไม่ตรงกับเพศสภาพ ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากนักในสังคมจีน ชวนฟังเรื่องราวของ "คนข้ามเพศในประเทศจีน" ที่ต้องเผชิญกับอิทธิพลของค่านิยมชายเป็นใหญ่และอิทธิพลจากลัทธิเต๋าและขงจื่อ ว่าเพราะเหตุใดอิทธิพลเหล่านี้ยังคงส่งผลให้คนจีนไม่สามารถยอมรับเหล่าคนข้ามเพศในจีนได้

ฟัง Podcast ได้ที่ https://thaip.bs/Ovj3P3N


5. TheActive : สิทธิการแต่งกายใครอนุญาต
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สิทธิและเสรีภาพที่ไม่ควรถูกตีกรอบว่าเพศไหนต้องใส่อะไร ชวนฟังเรื่องราวของ "ชมพิงค์" จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา อดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการแต่งกายตามเพศสภาพในรั้วมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ รวมไปถึงการเป็นกระบอกเสียงให้กับเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ และสร้างสังคมที่เคารพความแตกต่างหลากหลาย ไม่อยู่ภายใต้การกำหนดเพศชาย-หญิงด้วยเครื่องแต่งกายอีกต่อไป

ฟัง Podcast ได้ที่ https://thaip.bs/BlRs18F


แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป