บทความ / งานอวกาศและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
Sci & Tech
งานอวกาศและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
29 มี.ค. 67
628
รูปภาพในบทความ งานอวกาศและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน

โครงการ JAXA Asian Try Zero-G เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในงานด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัย โดยแรงบันดาลใจเหล่านี้คืออีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับอนาคตของวงการวิทยาศาสตร์และโลก

ภาพภายในห้องถ่ายทอดสดเพื่อทำการชมการทดลองที่เยาวชนได้เสนอทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ในโครงการ JAXA Asian Try Zero-G 2018

การลงทุนในการศึกษาเป็นการลงทุนระยะยาวและไม่สามารถตอบได้ว่าการลงทุนนั้นจะคุ้มค่าเมื่อใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนกับกลุ่มนักเรียนและเยาวชน

ในปี ค.ศ. 2004 NASA JPL ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน JPL และได้เชิญชวนเยาวชนเข้ามาชมการลงจอดของหุ่นยนต์ Rover ฝาแฝด Spirit และ Opportunity บนดาวอังคาร ในคืนที่ Opportunity ลงจอดบนดาวอังคาร มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ Abigail Fraeman เธอเป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่นั่งในห้องถ่ายทอดสดสัญญาณท่ามกลางคนหลายร้อยชีวิต เธอนั่งเฝ้ามองจอภาพเพื่อรอคอยสัญญาณว่าหุ่นยนต์ Opportunity ลงจอดอย่างปลอดภัยบนดาวอังคารหรือไม่ และเมื่อสัญญาณยืนยันว่าหุ่นยนต์ลงจอดได้อย่างปลอดภัยเดินทางมาถึงโลก คนทั้งห้องถ่ายทอดสดตะโกนโห่ร้องดีใจ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดบรรยากาศหนึ่งที่เด็กผู้หญิงที่สนใจในอวกาศคนหนึ่งได้จะรับ

เชื่อหรือไม่ว่าบรรยากาศในห้องถ่ายทอดสดในวันนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นเลือกเรียนต่อในด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งต่อมาเธอเรียนได้ทำงานในฐานะของ นักธรณีวิทยาดาวอังคาร (Mars Geologist) และได้กลับมาช่วยเหลือทีมนักวิทยาศาสตร์ในภารกิจของ Opportunity อีกครั้งหนึ่ง โดยปัจจุบันเธอทำงานร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำภารกิจ Curiosity หุ่นยนต์บนดาวอังคารอีกตัวหนึ่ง

ประสบการณ์ที่เธอได้รับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเธอ และมันยังเป็นมรดกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของใครหลาย ๆ คนในห้องถ่ายทอดสดในวันนั้นอีกด้วย แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เยาวชนเหล่านั้นได้รับในวันนั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวให้กับพวกเขา ถึงแม้ว่ามันใช้ระยะเวลาหลายปีในการผลิดอกออกผล แต่อย่างไรก็ตาม หากเราติดตามดูสิ่งเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เราจะพบว่าการลงทุนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไม่ใช่สิ่งไร้ค่าเสียทีเดียว เด็ก ๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจเหล่านั้นอาจเป็นเด็กที่มีผลการเรียนที่ไม่ดี แต่ภายหลังจากที่พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจ คะแนนสอบของพวกเขาอาจมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีมากขึ้น พวกเขาตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจมีการจับกลุ่มสร้างชมรมวิทยาศาสตร์ และกลายเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและงานด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่ซับซ้อน เราไม่สามารถยืนยันได้ว่ากลุ่มเยาวชนที่ได้รับแรงบันดาลไปทั้งหมดจะกลับมาเป็นบุคลากรหรือแรงงานในสายงานที่พวกเขาเหล่านั้นเคยได้รับแรงบันดาลใจมาก่อน เพราะการเติบโตของเยาวชนมีปัจจัยแวดล้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นโยบายของโรงเรียน ครู อาจารย์ รวมไปถึงผู้ปกครอง สิ่งเหล่านี้มีผลกับการเติบโตของเยาวชนเหล่านั้นทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ดี ประสบการณ์ที่พวกเขาเคยได้รับมาจะยังคงเป็นประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา และถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในรุ่นของพวกเขาได้ แต่แรงบันดาลใจเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังเยาวชนรุ่นถัดไปจากพวกเขา และจะสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

โครงการ JAXA Asian Try Zero-G เป็นโครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกโครงการหนึ่ง การที่เยาวชนได้รับโอกาสเสนอการทดลองไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ เป็นนโยบายที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการทดลองในอวกาศ โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการทดลองที่พวกเขาสงสัย ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขามากกว่าการนั่งอ่านในหนังสือหรือตำราเรียนเท่านั้น เพราะกิจกรรมที่พวกเขาได้มีส่วนร่วม คือกิจกรรมที่จะสร้างความทรงจำให้กับพวกเขาในระยะยาวมากกว่านั่นเอง

ภาพนักบินอวกาศ KANAI Norishige นักบินอวกาศของ JAXA กำลังทำการทดลองที่เยาวชนได้ทำการเสนอ บนสถานีอวกาศนานาชาติ ในโครงการ JAXA Asian Try Zero-G 2018

แม้ว่าการลงทุนด้านการศึกษาจะเป็นการลงทุนที่สังเกตความเปลี่ยนแปลงภายหลังการลงทุนได้ช้า แต่การลงทุนด้านการศึกษาเปรียบเสมือนการลงทุนกับอนาคต ผลลัพธ์ที่จับต้องได้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันที แต่ในระยะยาวการลงทุนนี้มีศักยภาพมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรือง และสร้างบุคลากรที่สำคัญให้กับสังคมได้อย่างแน่นอน

 


ฟังรายการได้ทาง


 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป