Podcast / รายการ / โรงหมอ / ความผิดปกติของสะโพกและเข่าในเด็ก
ความผิดปกติของสะโพกและเข่าในเด็ก
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ความผิดปกติของสะโพกและเข่าในเด็ก
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ย. 62
การฟัง 1 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
ท่านั่งบางท่าของเด็กที่หลายคนเห็น รู้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่แพทย์กังวลว่าบางท่าที่เด็กนั่งตั้งแต่ยังเล็ก ส่งผลกระทบต่อกระดูกโดยเฉพาะสะโพกและเข่า ซึ่งจะปรากฏความผิดปกติเมื่อเติบโตขึ้น

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.นพ.จตุพล คงถาวรสกุล
 
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป