Podcast / รายการ / โรงหมอ / ตรวจสุขภาพอย่างไรให้เหมาะสม : (Health Talk Health Tips)
ตรวจสุขภาพอย่างไรให้เหมาะสม : (Health Talk Health Tips)
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ตรวจสุขภาพอย่างไรให้เหมาะสม : (Health Talk Health Tips)
วันที่เผยแพร่ : 16 ต.ค. 62
การฟัง 0 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
เป็นเรื่องดีที่เราต้องหันมาตรวจสุขภาพประจำปี แต่การตรวจสุขภาพมีปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบทั้งเรื่องอายุ น้ำหนัก หรือเพศ ดังนั้นการตรวจสุขภาพอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

Credit:
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
 
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป