Podcast / รายการ / The Active Podcast / EP. 31: ก่อการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ
EP. 31: ก่อการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 31: ก่อการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ค. 64
การฟัง 128 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

"เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบ" เป็น 1 มิ.ย. นี้  และไม่รู้ต้องเลื่อนกันอีกไหม แต่ในปีการศึกษา 2565 การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยจะต้องเปลี่ยนไปสู่ "หลักสูตรฐานสมรรถนะ" อย่างแน่นอน

เมื่อถึงคราวต้องเปลี่ยนการเรียนรู้แบบท่องจำ ไปสู่การเรียนรู้ลงมือทำ การปรับกระบวนการที่คุ้นเคยมานานกว่า 2 ทศวรรษของครูกับเด็ก สะท้อนให้เห็นความท้าทายเรื่องใดบ้าง

“อูม – ศศิธร สุขบท” ชวน “พฤหัส  พหลกุลบุตร” ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ที่คลุกคลีอยู่กับนโยบายการศึกษาแนวปฏิรูป มาวิเคราะห์ความท้าทาย และสะท้อนให้เห็นแก่นแท้ที่เป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาซึ่งควรเกิดขึ้นจากรัฐ

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป