Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 66: ย่องไปชายแดนใต้
EP. 66: ย่องไปชายแดนใต้
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 66: ย่องไปชายแดนใต้
วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 64
การฟัง 72 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

“ย่องไปชายแดนใต้” หลากเรื่องผูกพันผ่านรากเหง้าสัมพันธ์ของผู้คนในโลกมลายู รวมงานเขียนในรอบทศวรรษของ “ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์” ที่เคยเขียนกระจัดกระจายไว้หลายร้อยเรื่อง คัดสรรมารวมเล่มจำนวน 33 เรื่อง ครอบคลุมทั้งประเด็นประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของผู้คน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของผู้คนในปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย งานเขียนเป็นรูปแบบสารคดี บทความ เนื้อหาวิชาการ และเรื่องเล่า มี 3 ภาค ประกอบด้วย ภาค 1 ย่องย้อนไปในประวัติศาสตร์ ภาค 2 ก้าวเดินของชีวิตและและศิลปวัฒนธรรม ภาค 3 ข้ามสู่แดนสัมพันธ์ของผู้คนที่หลากหลาย ทุกเรื่องราวที่นำพาหัวใจสัมพันธ์สู่หัวใจเดียวกัน

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
ตอนถัดไป
คลิปเสียงถัดไป