Podcast / รายการ / คิดก่อนเชื่อ / EP. 75: สบู่หมดอายุล้างมือป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่
EP. 75: สบู่หมดอายุล้างมือป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 75: สบู่หมดอายุล้างมือป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่
วันที่เผยแพร่ : 08 ม.ค. 64
การฟัง 11 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

•  สบู่มีศักยภาพในการชะล้างเชื้อโรค เพราะทั่วไปเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างด่างและกรดไขมันได้โมเลกุลของสบู่ที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งเป็นสารที่มีขั้วส่วนหนึ่ง (จากด่าง) และไม่มีขั้วอีกส่วนหนึ่ง (จากกรดไขมัน) ซึ่งส่วนหลังนี้จะจับกับไขมันที่เป็นองค์ประกอบของผนังไวรัสหรือผนังเซลล์ของแบคทีเรีย จริงแล้วสบู่คือ เกลือที่เกิดขึ้นระหว่างกรด (ไขมัน) และ ด่าง (อาจเป็น NaOH ทำให้ได้สบู่แข็ง หรือ KOH ทำให้ได้สบู่เหลว)

•  อายุเฉลี่ยของสบู่เหลวอยู่ที่ประมาณ 3 ปี (แบบออแกนิคอาจเหลือเพียง 1 ปีเท่านั้น) โฟมอาบน้ำอยู่ที่ประมาณ 3 ปี สบู่ก้อนอยู่ที่ 18 เดือน – 3 ปี  แชมพูประมาณ 2-3 ปี

•  ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อยู่ในกลุ่มสบู่ ต้องดูวันหมดอายุ

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป