Podcast / รายการ / The Active Podcast / EP. 21: คู่มือปฏิบัติการ... ปิดประตูความรุนแรง
EP. 21: คู่มือปฏิบัติการ... ปิดประตูความรุนแรง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 21: คู่มือปฏิบัติการ... ปิดประตูความรุนแรง
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.พ. 64
การฟัง 34 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ยังคงยืดเยื้อในไทย  รวมถึงการต่อต้านการยึดอำนาจในเมียนมา มีเครื่องมืออะไรบ้าง  ที่ประเทศร่วมประชาคมอาเซียนหยิบมาใช้  เพื่อต่อสู้บนฐานสิทธิทางการเมือง...

 

"ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง" เป็นหนึ่งในทางเลือก  และจะเป็นเครื่องมือของประชาชนในระยะยาว  แต่ปฏิบัติการของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง 2 ประเทศ เพียงพอหรือไม่ ที่จะช่วยปิดประตูความรุนแรง?

 

แนน - อรุชิตา อุตมะโภคิน” และ “โม่ - รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์” คุยกับ “ธรรมชาติ กรีอักษร” นักข่าวประชาไท และนักแปลงานวิชาการด้านสันติวิธี  เพื่อร่วมทบทวนเครื่องมือต่าง ๆ  ที่สามารถหยิบใช้เป็นคู่มือของการเมืองภาคประชาชน ใน The Active Podcast EP.21 "คู่มือปฏิบัติการ... ปิดประตูความรุนแรง"

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป