Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 288: เครือข่ายผู้บริโภคยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ กทม.หยุดขึ้นค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว / ผลิตภัณฑ์แก้เมาค้างผลิตจากอเมริกามีจริงหรือ
EP. 288: เครือข่ายผู้บริโภคยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ กทม.หยุดขึ้นค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว / ผลิตภัณฑ์แก้เมาค้างผลิตจากอเมริกามีจริงหรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 288: เครือข่ายผู้บริโภคยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ กทม.หยุดขึ้นค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว / ผลิตภัณฑ์แก้เมาค้างผลิตจากอเมริกามีจริงหรือ
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 64
การฟัง 3 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ยื่นหนังสือถึงนายกฯ หยุด 104 บาท หยุด กทม. เนื่องจาก กทม. จะขึ้นราคารถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็น ไม่เกิน 104 บาทตลอดสาย ตั้งแต่ 16 ก.พ. 64 ซึ่งเป็นราคาที่สูงสวนทางกับรายได้ขั้นต่ำของคนไทย รวมถึงจะทำให้ผู้ใช้บริการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย  นอกจากนี้ยังมีเสียงคัดค้านจากทั้งภาครัฐ อาทิ กระทรวงคมนาคม, กมธ.คมนาคม, นักวิชาการ รวมถึงภาคประชาชน ที่ขอให้ กทม. หยุดการขึ้นราคาค่าโดยสารและ นำสัญญาสัมปทานแต่ละฉบับมาพิจารณาก่อนเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ ฟังรายละเอียด จาก คงศักดิ์  ชื่นไกรลาศ เจ้าหน้าที่โครงการรถโดยสารปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค / ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน ผลิตภัณฑ์แก้เมาค้างผลิตจากอเมริกามีจริงหรือ 
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป