Podcast / รายการ / ห้องเรียนฟ้ากว้าง / EP. 110: บ้านเรียนโชติวรรณพร การเรียนรู้คู่คุณธรรม
EP. 110: บ้านเรียนโชติวรรณพร การเรียนรู้คู่คุณธรรม
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 110: บ้านเรียนโชติวรรณพร การเรียนรู้คู่คุณธรรม
วันที่เผยแพร่ : 09 ม.ค. 64
การฟัง 78 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ด้วยความรักและความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถจัดการศึกษาให้กับลูกได้ ทำให้ บัญชา โชติวรรณพร (พ่อเกี๊ยง) ตัดสินใจทำบ้านเรียนให้กับลูก เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างทักษะสู่ศตวรรษใหม่ เน้นการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป