Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 86: Sape ซาเปะ พิณพื้นเมืองของคนดายักในเกาะบอร์เนียว-กาลิมันตัน
EP. 86: Sape ซาเปะ พิณพื้นเมืองของคนดายักในเกาะบอร์เนียว-กาลิมันตัน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 86: Sape ซาเปะ พิณพื้นเมืองของคนดายักในเกาะบอร์เนียว-กาลิมันตัน
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 63
การฟัง 32 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์

เกาะบอร์เนียว-กาลิมันตัน เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีประเทศ 3 ประเทศอยู่ในเกาะเดียวกัน คือ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย  มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้เรียกว่าคนดายัค (dayak) มี ชาติพันธุ์ย่อยที่ตั้งถิ่นฐานบนเขาและริมแม่น้ำมากกว่า 200 กลุ่ม เช่น ชาวอิบัน (Iban) บีดายู (Bidayuh) และโอรังอูลู (Orang Ulu) แต่ละกลุ่มมีภาษาถิ่น ขนบธรรมเนียม กฎหมาย แนวความคิดและวัฒนธรรม เป็นของตัวเอง เครื่องดนตรีสำคัญของคนดายัค เป็นเครื่องดีด เรียกว่าซาเปะ sape (อาจจะสะกดแบบอื่นๆ sampek, sampeh, sapek) เป็นพิณแกะสลักจากไม้ชิ้นเดียว มีสายลวดขึงตึงแล้วแต่ความเหมาะสม การใช้งานแต่ เดิมเป็นดนตรีประกอบพิธีกรรม ในศตวรรษที่ผ่านมา sape ค่อยๆกลายเป็นเครื่องมือทางสังคมที่ใช้ร่วม กับการเต้นรำหรือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างความบันเทิง ทุกวันนี้มีการพัฒนาตัวเครื่องดนตรีไปใน สไตล์ต่างๆและระบบควบคุมขยายเสียงที่มีประสิทธิภาพ วันนี้นำผลงานของศิลปินอนาคตไกลในวงการดนตรีโลก ชื่ออูเยา มอริส Uyau Moris มานำเสนอ ผ่าน ทั้งบทเพลงหลักในการเรียนซาเปะ กับเพลงขั้นสูง และเพลงที่เขาแต่งใหม่จากแรงบันดาลใจธรรมชาต

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป