Podcast / รายการ / เสียงสนุก / EP. 233: เรื่องของย่าเหล
EP. 233: เรื่องของย่าเหล
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 233: เรื่องของย่าเหล
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 63
การฟัง 1 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

“ย่าเหล” เป็นชื่อของสุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นสุนัขที่ฉลาด แสนรู้ และมีความซื่อสัตย์อย่างยิ่ง พระองค์จึงทรงให้ความรักและเอ็นดูมาก แม้เมื่อเจ้าย่าเหลตายไปแล้ว พระองค์ยังโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์ของย่าเหลเอาไว้ พร้อมทั้งพระราชนิพนธ์บทกลอนที่แสดงความรักที่มีต่อย่าเหลไว้ที่ฐานของอนุสาวรีย์อีกด้วย วันนี้เราจะไปรู้จัก “ย่าเหล” ให้มากขึ้นกัน

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียงถัดไป