Podcast / รายการ / ไปไม่ตายเอาดาบหน้า / EP. 5: เทศกาลดนตรี กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
EP. 5: เทศกาลดนตรี กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 5: เทศกาลดนตรี กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ย. 63
การฟัง 6 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

กล่าวถึงเทศกาลดนตรีเพื่อเป็นนโยบาย หรือเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางสังคม เช่น java jazz, เทศกาลดนตรีแจ๊สในญี่ปุ่น, เทศกาลดนตรีในเนปาล
กลับมาถึงเทศกาลดนตรีใหม่ในเมืองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง Chiangmai street jazz กับการใช้เสียงดนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
 

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียงถัดไป