Podcast / รายการ / สื่อเปลี่ยนโลก / EP. 28: ต่อต้านข่าวลวง
EP. 28: ต่อต้านข่าวลวง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 28: ต่อต้านข่าวลวง
วันที่เผยแพร่ : 17 ต.ค. 63
การฟัง 5 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การแก้ปัญหาข่าวลวงในยุคดิจิทัลคือการทำให้ทุกคนกลายเป็นคนตรวจสอบข่าวหรือ Fact checker และสร้างพื้นที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกัน โดยเปิดเวทีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย แยกแยะได้ระหว่างข้อเท็จจริง (Facts) และความคิดเห็น (Opinion) โดยเชื่อมั่นในวิจารณญาณของสังคม แต่ถ้าเราไม่สามารถเชื่ออะไรได้เลย ก็ต้องไม่เชื่อไว้ก่อน จนกว่าจะมีการสืบค้นข้อเท็จจริงจนประจักษ์  ย่อมดีกว่าการเชื่อไปโดยไม่ไตร่ตรอง  ฟังการสัมภาษณ์ สุภิญญา กลางณรงค์   ผู้ร่วมก่อตั้ง CO-Fact

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียงถัดไป