Podcast / รายการ / พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง / EP. 214: สมองผึ้งขนาดเท่าไหร่
EP. 214: สมองผึ้งขนาดเท่าไหร่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 214: สมองผึ้งขนาดเท่าไหร่
วันที่เผยแพร่ : 02 ส.ค. 63
การฟัง 7 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

เสียงหึ่ง ๆ ของผึ้งจะสร้างขึ้นจากปีกของมันซึ่งกระพือมากกว่า 11,400 ครั้งต่อนาที ผึ้งมีความฉลาด  พวกมันมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำสิ่งต่าง ๆ แถมยังสามารถคำนวณเรื่องระยะทางในการหาอาหารได้อีกด้วย  สมองของผึ้งมีรูปร่างเหมือนรูปไข่ และมีขนาดเท่าเมล็ดงา ซึ่งผึ้งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าผึ้งงานทั่วไปที่เป็นตัวเมีย ผึ้งตัวผู้จะไม่รับผิดชอบงานอะไรนอกจากรับหน้าที่ผสมพันธุ์เท่านั้น ผึ้งสามารถบินขึ้นไปได้ไกลประมาณ สิบกิโลเมตรและเร็วที่สุดที่ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียงถัดไป