EP. 199: ข้อดีในการยิ้ม
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 199: ข้อดีในการยิ้ม
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ค. 63
การฟัง 5 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การยิ้มช่วยฝึกสมองให้เร็วและดีขึ้นกว่าเดิม คนที่มีความสุขและยิ้มแย้มตลอดเวลา มีแนวโน้มที่จะคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยยิ้มเลย เพราะขณะที่ยิ้ม สมองจะสั่งให้ร่างกายหลั่งสารโดปามีนออกมา ซึ่งสารนี้เป็นสื่อประสาทที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้รอยยิ้มยังช่วยฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ด้วย  โดยนักวิทยาศาตร์อธิบายเรื่องนี้ว่า ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ที่เราแสดงออกมานั้น มีผลอย่างมากต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ทั้งในเเง่ดีและในแง่ลบ  เมื่อเรายิ้มและมีความสุข ก็เหมือนเราไปลดความตึงเครียดของเซลล์ในร่างกาย ทำให้มันฟื้นฟูสภาพและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียงถัดไป