Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 99: มาตรการรองรับผ่อนปรนระยะที่ 2 เพื่อป้องกัน COVID-19 / ออกกำลังกายช่วง COVID-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากบังใบหน้าดี
EP. 99: มาตรการรองรับผ่อนปรนระยะที่ 2 เพื่อป้องกัน COVID-19 / ออกกำลังกายช่วง COVID-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากบังใบหน้าดี
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 99: มาตรการรองรับผ่อนปรนระยะที่ 2 เพื่อป้องกัน COVID-19 / ออกกำลังกายช่วง COVID-19 ควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากบังใบหน้าดี
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 63
การฟัง 1 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป