Thai PBS Podcast
25:38
EP. 518: ในหัวใจมีอะไร
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 518: ในหัวใจมีอะไร
วันที่เผยแพร่ : 03 มิ.ย. 64
การฟัง 57 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

โครงสร้างของหัวใจมี 4 ห้องและมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยหลอดเลือดใหญ่รับเลือดจากทั่วร่างกายเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา และส่งต่อไปยังห้องล่างขวา ส่งเข้าสู่ปอด และส่งต่อไปยังหัวใจห้องบนซ้าย ต่อไปยังหัวใจห้องล่างซ้าย เพื่อไปเลี้ยงทั่วร่างกายผ้าหลอดเลือดแดงใหญ่ 

ผู้จัดรายการ
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป