28:10
EP. 171: เงา
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 171: เงา
วันที่เผยแพร่ : 20 มิ.ย. 63
การฟัง 525 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

เงา เกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุกั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากเป็นบริเวณมืดหลังวัตถุ กล่าวคือ เงาเกิดจากการที่ตัวกลางทึบแสงมาขวางกั้นทางเดินของแสง โดยรูปร่างของเงาจะเป็นไปตามวัตถุที่มากั้นแสง  เงามี 2 ประเภทคือ เงามืด เป็นเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านไปถึง ทำให้บริเวณนั้นมืดสนิท  เงามัว เป็นเงาบริเวณที่มีแสงบางส่วนผ่านไปถึง และทำให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิท เราสามารถนำประโยชน์จากเงามาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ให้ความบันเทิง ความร่มรื่น และ บอกเวลาด้วยนาฬิกาแดด

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียงถัดไป