รายการ : ทันสื่อ
ฟังทั้งหมด

ทันสื่อ รายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม อันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อ นำมาเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้จัดรายการ
รายการ : ทันสื่อ
ฟังทั้งหมด

ทันสื่อ รายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม อันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อ นำมาเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้จัดรายการ

คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป