Podcast / รายการ / ข่าวเด่นไทยพีบีเอส / 3 พฤศจิกายน 2564 - พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติ / ท่าทีพรรคการเมืองประเด็นกฎหมาย ม.112
55:07
3 พฤศจิกายน 2564 - พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติ / ท่าทีพรรคการเมืองประเด็นกฎหมาย ม.112
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
3 พฤศจิกายน 2564 - พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติ / ท่าทีพรรคการเมืองประเด็นกฎหมาย ม.112
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ย. 64
การฟัง 11 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ความคิดเห็น ()
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป