Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / สื่อเปลี่ยนโลก / EP. 80: เปลี่ยนความรุนแรงเป็นสื่อที่สร้างสรรค์
29:02
EP. 80: เปลี่ยนความรุนแรงเป็นสื่อที่สร้างสรรค์
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 80: เปลี่ยนความรุนแรงเป็นสื่อที่สร้างสรรค์
วันที่เผยแพร่ : 23 ต.ค. 64
การฟัง 26 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

เมื่อความรุนแรงถูกแปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจ โดยกระบวนการ Young Data Journalism ให้กับเด็กๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานสื่อ จนนำไปพบกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบกับรูปแบบและกระบวนการที่น่าสนใจ  ฟังจาก อ. สุดถนอม รอดสว่าง หัวหน้าหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  ดร.การดา ร่วมพุ่ม รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า  ในสื่อเปลี่ยนโลก  

ผู้จัดรายการ
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป