Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / สื่อเปลี่ยนโลก
รายการ : สื่อเปลี่ยนโลก
ฟังทั้งหมด

การสร้างสรรค์งานสื่อหลายแขนง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น โดย พิภพ พานิชภักดิ์

รายการ : สื่อเปลี่ยนโลก
ฟังทั้งหมด

การสร้างสรรค์งานสื่อหลายแขนง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น โดย พิภพ พานิชภักดิ์


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป