Thai PBS Podcast
ห้องสมุดหลังไมค์ : เหมาโหลถูกกว่า
ฟังทั้งหมด

เรื่องราวของครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งมีพี่น้องรวมกันถึงสิบสองคน โดยมีแด้ดเป็นหัวหน้าครอบครัว ในเรื่องจะได้พบกับการจัดระบบของครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการกิน นอน ไปโรงเรียน หรือการท่องเที่ยวของลูกๆ แด้ดใช้จิตวิทยาแห่งการจัดการเข้ามาใช้กับลูกๆ โด

ห้องสมุดหลังไมค์ : เหมาโหลถูกกว่า
ฟังทั้งหมด

เรื่องราวของครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งมีพี่น้องรวมกันถึงสิบสองคน โดยมีแด้ดเป็นหัวหน้าครอบครัว ในเรื่องจะได้พบกับการจัดระบบของครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการกิน นอน ไปโรงเรียน หรือการท่องเที่ยวของลูกๆ แด้ดใช้จิตวิทยาแห่งการจัดการเข้ามาใช้กับลูกๆ โด


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป