Podcast / รายการ / วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา
รายการ : วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา
ฟังทั้งหมด

เจาะลึกวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในล้านนา 4 กลุ่ม คือ ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทยองและไทเขิน


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา
ฟังทั้งหมด

เจาะลึกวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในล้านนา 4 กลุ่ม คือ ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทยองและไทเขิน


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป