Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / Inside ASEAN / EP. 100: การประชุม COP26
24:16
EP. 100: การประชุม COP26
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 100: การประชุม COP26
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ย. 64
การฟัง 23 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามกรอบอนุสัญญาของ UNFCCC หรือ COP26
ผู้นำนานาประเทศเข้าร่วมประชุม มีการแสดงเจตน์จำนงค์ในการไม่ทำให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น การลงนาม 3 ประเด็นหลักคือ ยุติการทำลายป่า ลดการใช้ถ่านหิน ลดการก่อให้เกิดก๊าซมีเทน 
ฟังการวิเคราะห์ท่าทีของไทยที่ยังไม่ได้ร่วมลงนามเรื่องนี้ จาก ผศ.แดนนี่ มาร์กส นักวิชาการทางด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมและการเมือง มหาวิทยาลัยดับลินซิตี้    
และมีเหตุผลอย่างไร ฟังอธิบายจาก วราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ติดรายละเอียดในรายการ Inside ASEAN  
 

ผู้จัดรายการ
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป