Thai PBS Podcast
Podcast / ผู้จัดรายการ / ชาคร เลิศนิทัศน์
รูปภาพ ชาคร เลิศนิทัศน์
ชาคร เลิศนิทัศน์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
ฟังทั้งหมด

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป