Thai PBS Podcast
รายการ : Active Talk
ฟังทั้งหมด

 ชวนคุยทุกข่าวเล็กใหญ่ สร้างความเข้าใจ ต่อสถานการณ์ของประเด็นข่าวรายวันที่น่าสนใจ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม รวมทั้งนำเสนอทางเลือก และมุมมองในการแก้ไขปัญหาต่อสังคม ตามทันเรื่องสำคัญ ด้วยข้อมูลและมุมมองที่หลากหลาย จากแขกรับเชิญ 

คุยให้เห็นประเด็น คุยให้เห็นทางออก ใน Active Talk

ติดตามชมและฟังได้ ทุกวันพฤหัส 20.00 – 21.00 น. ผ่าน Facebook และ YouTube “The Active” และรับฟังในรูปแบบ Podcast ได้ในเช้าวันรุ่งขึ้น 07.00 น. ทาง Thai PBS Podcast

รายการ : Active Talk
ฟังทั้งหมด

 ชวนคุยทุกข่าวเล็กใหญ่ สร้างความเข้าใจ ต่อสถานการณ์ของประเด็นข่าวรายวันที่น่าสนใจ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม รวมทั้งนำเสนอทางเลือก และมุมมองในการแก้ไขปัญหาต่อสังคม ตามทันเรื่องสำคัญ ด้วยข้อมูลและมุมมองที่หลากหลาย จากแขกรับเชิญ 

คุยให้เห็นประเด็น คุยให้เห็นทางออก ใน Active Talk

ติดตามชมและฟังได้ ทุกวันพฤหัส 20.00 – 21.00 น. ผ่าน Facebook และ YouTube “The Active” และรับฟังในรูปแบบ Podcast ได้ในเช้าวันรุ่งขึ้น 07.00 น. ทาง Thai PBS Podcast


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป