ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสมอบซีดีนิทานและชุดส่งเสริมการเรียนรู้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ
ข่าวสาร
ไทยพีบีเอสมอบซีดีนิทานและชุดส่งเสริมการเรียนรู้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ
29 ต.ค. 63
379

วันนี้  (29 พ.ย.2563) ฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส ได้จัดพิธีมอบซีดีสื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ช่วงวัย 3-5 ปี  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 282 แห่ง ที่แสดงความจำนงขอรับสื่อเสียงดังกล่าว  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ช่วยพัฒนาการด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะการฟัง  สร้างจินตนาการและความรู้เรื่องภาษาของเด็กในแต่ละช่วงวัย

      นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบซีดีฯ กล่าวว่า สื่อเสียงนิทานเด็กจากไทยพีบีเอสพอดแคสต์ครั้งนี้  เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ที่สมวัย สอดคล้องกับนโยบายของกรมฯ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ  ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 18,000 แห่ง ทั่วประเทศ

 

      ด้านนายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สสท. ด้านปฏิบัติการกล่าวว่า ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญในการผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะสื่อเสียงที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปัจจุบัน ฝ่ายสื่อเสียงไทยพีบีเอสพอดแคสต์ มีรายการสำหรับเด็กหลายรายการ เช่น นิทาน Kids Hour, นิทานบานตะไท, นิทานสามัญประจำบ้าน, พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง เป็นต้น ในอนาคตก็จะผลิตสื่ออื่น ๆ ที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่เป็นบริการสาธารณะต่อไป  นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังได้จัดทำ Thai PBS Learning Shelf  ชุดส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็ก ประกอบด้วยความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาวิทยาศาสตร์และศิลปะ  จึงส่งมอบพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย

          องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส  เป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่มีพันธกิจในการกระจายเสียงและแพร่ภาพ ข่าวสาร ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกลุ่มเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นสำคัญ  โดยนอกจากจะมีรายการเผยแพร่ทางทีวีช่องหมายเลข 3,  ALTV ช่อง 4 แล้ว  ยังผลิตรายการ Podcast เผยแพร่ทาง Platform ออนไลน์ต่าง ๆ คือ เวปไซต์  www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, Spotify, Podbean ,SoundCloud, Apple, Google และสื่อสังคมออนไลน์  FACEBOOK, Twitter , Instagram และ YouTube  อีกด้วย

คลิปเสียงถัดไป