ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ข่าวสาร
ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
08 พ.ค. 67
577

(7 พ.ค. 67) ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของทีมไทยพีบีเอสหลายหน่วยงาน พร้อมรับฟังบรรยายเทคนิคและการทำงานของฝ่ายสื่อเสียง

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป