ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานีเด็ก Kids Station และคณะครู นักเรียน โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี
กิจกรรม
ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานีเด็ก Kids Station และคณะครู นักเรียน โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี
25 ต.ค. 66
2,304

วันนี้ (25 ต.ค.66)  ไทยพีบีเอสพอดคาสต์  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ต้อนรับผู้บริหารสถานีเด็ก Kids Station ซึ่งเป็นเครือข่ายรับถ่ายทอดรายการของไทยพีบีเอสพอดคาสต์  นำคณะผู้บริหาร, ครู, นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี และผู้ปกครอง มาเยี่ยมชมส่วนงานต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส (สำนักงานใหญ่)  และศึกษาดูงาน รับฟังการผลิตรายการของไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ซึ่งทางโรงเรียนมีโครงการให้เด็กฝึกผลิตรายการพอดคาสต์ โดยมีน้องนักเรียนต่างให้ความสนใจเรียนรู้การผลิตรายการพอดคาสต์แบบใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่อง 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป