ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ต้อนรับสมาคมคนสายตาเลือนรางประเทศไทย
ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ต้อนรับสมาคมคนสายตาเลือนรางประเทศไทย
11 พ.ค. 66
606

11 พฤษภาคม 2566 ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ต้อนรับสมาคมคนสายตาเลือนรางประเทศไทยที่ได้มาศึกษาดูงานการผลิตสื่อประเภทรายการโทรทัศน์และสื่อเสียงที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส โดยมีทีมงานฝ่ายสื่อเสียงพาเยี่ยมชมห้องบันทึกเสียงพร้อมเบื้องหลังการผลิตรายการที่นำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางออนไลน์ ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ คุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อดิจิทัล ได้บรรยายเรื่อง “การผลิต Podcast แบบไทยพีบีเอส” ให้แก่คณะผู้เยี่ยมชม นอกจากนี้ยังหารือความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการจัดรายการประเภทวิทยุกระจายเสียงและพอดคาสต์แก่สมาชิกในสมาคมฯ เพื่อเปิดโอกาสการสร้างทางเลือกรวมถึงอาชีพสำหรับผู้สนใจในอนาคตด้วย

 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป