ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสพอดคาสต์เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจุฬาฯ
ไทยพีบีเอสพอดคาสต์เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจุฬาฯ
16 ก.พ. 66
13,204

วันนี้ (16 ก.พ. 66) นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเรียนวิชา "การแสดงสำหรับวิทยุและโทรทัศน์" โดยมี ผศ. ดร.เจษฎา ศาลาทอง เป็นอาจารย์ผู้สอนได้มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ทั้งด้านการผลิตรายการ และงานสื่อเสียงของไทยพีบีเอสพอดคาสต์ 

นายธรณินทร์ เทพวงค์ และนางสาวไอยดา สนศรี ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายสื่อเสียงซึ่งดูแล “ไทยพีบีเอสพอดคาสต์” รวมทั้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปล่อยของลองเล่า” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมผลิตผลงานพอดคาสต์แล้วมานำเสนอผ่านเว็บไซต์ ปล่อยของลองเล่า พร้อมกับนำคณะมาศึกษาเบื้องหลังการทำงานของฝ่ายก่อนที่จะเผยแพร่รายการสู่สาธารณะ เยี่ยมชมสตูดิโอและอุปกรณ์บันทึกเสียง

ด้านนางสาวชนาธิป ไพรพงศ์ โปรดิวเซอร์สื่อเสียงและวิทยากรโครงการอบรมผู้ประกาศไทยพีบีเอสได้แนะนำเทคนิค และทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทดลองอ่านข่าว ฝึกการออกเสียง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ คณะนิสิตยังได้เข้าไปร่วมรับชมเบื้องหลังการทำงานของรายการ “สถานีประชาชน” และร่วมชมการถ่ายทอดรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 ด้วย ซึ่งนางสาวกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิการข่าวไทยพีบีเอส กล่าวว่า รายการได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อนำเสนอปัญหาและหาทางออก เป็นที่พึ่งของประชาชนเพื่อแจ้งร้องเรียน ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ช่วยเหลือคนที่ถูกข่มเหงรังแกจากผู้มีอิทธิพล หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบในประเด็นต่าง ๆ  

โดยนิสิตยังได้เรียนรู้การทำงานของผู้ดำเนินรายการ คือ คุณธีรเดช งามเหลือ และคุณธิดารัตน์ อนันตรกิตติ ตั้งแต่ขั้นก่อนเตรียม ระหว่าง และหลังจัดรายการ อีกทั้งมีส่วนร่วมในรายการสดจากบรรยากาศจริง

ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ มีรายการต่าง ๆ ให้บริการมากกว่า 40 รายการใน 8 หมวดหมู่ ครอบคลุมทั้ง เด็ก เยาวชน ครอบครัว ศิลปวัฒนธรรม บันเทิง วิทยาศาสตร์ ข่าวเชิงลึก และเรื่องราวของโลกต่างประเทศ

ติดตามฟัง Thai PBS Podcast ทาง www.thaipbspodcast.com
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทาง https://bit.ly/3oapIlo

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป