ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสคว้า 8 รางวัล ทั้งรายการโทรทัศน์และพอดคาสต์ รับมอบประกาศนียบัตรจากโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ข่าวสาร
ไทยพีบีเอสคว้า 8 รางวัล ทั้งรายการโทรทัศน์และพอดคาสต์ รับมอบประกาศนียบัตรจากโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
20 ก.ค. 65
726

วันนี้ (20 ก.ค. 65 ) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 24 แห่ง ได้จัดงานมอบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตสื่อน้ำดีคุณภาพ มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีกระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรม โดยมีรายการต่าง ๆ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ได้รับการคัดเลือกจำนวนรวมทั้งหมด 8 ผลงาน ทั้งกลุ่มข่าว, รายการ, สารคดีโทรทัศน์, รายการเด็ก, ละคร และสื่อเสียงไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ดังนี้

  • รายงานพิเศษตอน "อาหาร (ไม่) มั่นคงสู้วิกฤติ" ออกอากาศในข่าวภาคค่ำ ช่วง "พลิกปมข่าว" โดย ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ [คลิกชม]

 

  • สารคดีโทรทัศน์ "หอมกลิ่นสยาม" ละครโทรทัศน์ "ปลายจวัก" และรายการ "ภัตตาคารบ้านทุ่ง"

สารคดีโทรทัศน์ "หอมกลิ่นสยาม" [คลิกชม]

ละครโทรทัศน์ "ปลายจวัก" [คลิกชม]

รายการ "ภัตตาคารบ้านทุ่ง" [คลิกชม]

 

  • รายการสำหรับเด็กและเยาวชน 3 รายการ คือ "สถานีหุ่นหรรษา", "ท้าให้อ่าน (The Reading Hero)" และ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" (เป็นความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.) 

รายการ "สถานีหุ่นหรรษา" [คลิกชม]

รายการ "ท้าให้อ่าน (The Reading Hero)" [คลิกชม]

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" [คลิกชม]

 

ทั้งนี้ ในกลุ่มสื่อโทรทัศน์จำนวน 17 รางวัล ไทยพีบีเอสได้รับทั้งสิ้นรวม 8 ผลงาน สำหรับประเภทสื่อออนไลน์ "ไทยพีบีเอสพอดคาสต์" เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้แทนจากไทยพีบีเอสพอดคาสต์

การจัดงานมอบรางวัลครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กองทุนสื่อปลอดภัยฯ ดำเนินงาน โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกผลงานนั้น คณะกรรมการพิจารณาจากคุณภาพเนื้อหารายการและกระบวนการผลิต มีผลงานเข้ารับการพิจารณาทั้งหมด 683 ผลงาน เหลือ 97 ผลงาน จาก 8 ประเภท ได้แก่ ประเภทสื่อโทรทัศน์ (17 ผลงาน) ประเภทสื่อภาพยนตร์ (11 ผลงาน) ประเภทสื่อวิทยุ (12 ผลงาน) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (15 ผลงาน) ประเภทสื่อออนไลน์ (15 ผลงาน) ประเภทสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ (6 ผลงาน) ประเภทสื่อท้องถิ่น (18 ผลงาน) และประเภทนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (3 ผลงาน)

สำหรับการคัดสรรในรอบที่สอง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (18 คน) จะคัดเลือกเหลือ 39 ผลงาน เพื่อรับโล่รางวัล และคัดเลือก 13 ผลงานสุดท้ายเพื่อรับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป