ข่าวและกิจกรรม / อบรม “ปล่อยของลองเล่า” ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ปรับกลยุทธ์สู้โควิด-19
ข่าวสาร
อบรม “ปล่อยของลองเล่า” ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ปรับกลยุทธ์สู้โควิด-19
24 เม.ย. 64
730

          ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ได้จัดกิจกรรม “ปล่อยของลองเล่า” ซึ่งเป็นโครงการที่ฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ ไทยพีบีเอสร่วมกับสถาบันการศึกษาเกือบ 30 สถาบันจากทั่วประเทศ เปิดการอบรมผลิตผลงานพอดคาสต์ โดยเน้นการใช้ “เสน่ห์” ของเสียงมาเล่าเรื่องให้สนุก น่าสนใจและเป็นสีสันในรายการ พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้ได้ลองฝึกปฏิบัติแล้วส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา ส่งมาเผยแพร่ที่ไทยพีบีเอสพอดคาสต์  

กิจกรรมนี้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปลายปี 2563 ทีมงานฝ่ายสื่อเสียงได้สัญจรไปอบรมที่ภาคเหนือแล้วได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ  ขณะนี้นักศึกษากำลังทยอยส่งผลงานกลับมาให้เตรียมคัดสรรเพื่อออกอากาศ 

          นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่อแผนการสัญจรที่เหลืออีก 3 ครั้ง ทำให้ทีมงานฝ่ายสื่อเสียงปรับกลยุทธใหม่ ยังคงเดินหน้าการอบรมต่อไปแต่เป็นการอบรมออนไลน์แทน และมีบางสถาบันจัดการอบรมเป็นกลุ่มเล็กในกรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเรียนรู้ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

 

          นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสถาบันที่ต้องเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน จึงได้วางแผนจะดำเนินการในภาคการศึกษาต่อไป  อาทิ  มหาวิทยาลัยพะเยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น 

 

 “พอดคาสต์เป็นสื่อที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในระยะหลังนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่จะทำให้นักศึกษาได้รู้จักเครื่องมือใหม่ ๆในการสื่อสารสำหรับไปใช้งานในอนาคต ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนหรือไม่ก็สามารถประยุกต์ความรู้ได้กว้างขวาง  เราได้รับการตอบรับที่ดีมากจากคุณครูผู้ดูแลการสอนนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพราะเห็นความตั้งใจของทีมงานที่ต้องการให้ไทยพีบีเอสพอดคาสต์เป็นพื้นที่ทดลองสำหรับการเรียนรู้ของน้อง ๆ ตอนนี้โครงการขยายระยะเวลาการอบรมออกไปเนื่องจากโควิด -19 จึงมีหลายสถาบันติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาภายหลัง ซึ่งเราก็ยินดีรับเพื่อนมาร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันมากขึ้น”

 

            สำหรับแผนการเผยแพร่รายการต่าง ๆ นั้นยังเป็นไปตามกำหนดเดิมคือ ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โดยรับฟังรายการทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์  www.thaipbspodcast.com รวมทั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือรับฟังได้ที่ช่องทางพอดคาสต์อื่น ๆ เช่น Spotify, SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่ QR Code นี้

คลิปเสียงถัดไป