ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยพายัพ อบรมการผลิตพอดคาสต์สร้างนักเล่าเรื่องผ่านเสียง ในโครงการ “ปล่อยของลองเล่า”
ข่าวสาร
ไทยพีบีเอสร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยพายัพ อบรมการผลิตพอดคาสต์สร้างนักเล่าเรื่องผ่านเสียง ในโครงการ “ปล่อยของลองเล่า”
31 ธ.ค. 63
1,057

     เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2563  ทีมสื่อเสียง ไทยพีบีเอส ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ และคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษากว่า 150 คน เพื่อให้รู้จักและสามารถผลิตผลงานสื่อเสียงในรูปแบบ Podcast โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ โอกาสและความท้าทายของ Podcast ในอุตสาหกรรมสื่อ, การเล่าเรื่องให้เห็นภาพ, การฟังเพื่อเป็นนักเล่าเรื่อง, การใช้เสียงประกอบเพื่อการเล่าเรื่อง, ฝึกการออกเสียง รวมถึงการฝึกให้นักศึกษาได้ออกแบบการเล่าเรื่องในงานสื่อเสียงผ่านการนำเสนอผลงานเป็นกลุ่มพร้อมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงและผู้ควบคุมคุณภาพการผลิตผลงานของนักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่ ผศ.จิรภัทร กิตติวรากูล และ อาจารย์กีรติ ไพบูลย์  ส่วนคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล   ดร.ปิยะ พละปัญญา  ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี

     “ปล่อยของลองเล่า” เป็นความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอสพอดคาสต์กับสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาทั้งกรุงเทพมหานครและภูมิภาค 15 สถาบัน เพื่อให้สื่อสาธารณะแห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาเผยแพร่ผลงานสื่อเสียงที่เต็มรูปแบบ ที่เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาและผลิตรายการสื่อเสียง โดยไทยพีบีเอสทำงานร่วมกับคณาจารย์ด้านสื่อสารมวลชนและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ออกแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะสำคัญ แล้วทดลองนำความรู้ไปผลิตผลงานจริงภายใต้การกำกับของครูอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพที่ดี  แล้วนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Thai PBS Podcast โดยนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถ ผลิตผลงานได้ดี ก็มีโอกาสจะพัฒนาเป็นผู้ผลิตอิสระทำงานร่วมกับไทยพีบีเอสต่อไปในอนาคตเมื่อจบการศึกษา รวมถึงเป็นการทำงานเชื่อมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีนิสิตนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับ lifestyle ของผู้ที่ฟังพอดคาสต์ โดยนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว จะผลิตผลงานพอดคาสต์เพื่อนำมาออกอากาศในครึ่งหลังของปี 2564   เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผลิตผลงานสื่อเสียงความยาว 5 นาที โดยเน้นประเด็นในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย เสียงผู้จัดรายการหลักและเสียงประกอบอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 เสียง ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ Thai PBS Podcast สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาและสถานีวิทยุเครือข่ายสถานีวิทยุไทยพีบีเอส

 

การจัดกิจกรรมครั้งแรกนี้ได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยในภาคเหนือได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้นจะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยในภาคอื่น ๆ ทั้งภาคอีสาน ใต้และภาคกลาง  มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแล้วอย่างน้อย 15 สถาบัน

 

ติดตามข่าวสารและรายการ Podcast จาก Thai PBS Podcast ได้ที่

Website www.thaipbspodcast.com

Application | https://www.thaipbspodcast.com/load_app.html

และฟังได้ที่ | Spotify, SoundCloud, Google Podcast และ Apple Podcast

Social Media | Thai PBS Podcast ได้ที่ FacebookTwitterInstagram และ YouTube

คลิปเสียงถัดไป