บทความ / เลือกตั้ง 66: บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ต่างกันอย่างไร?
News & Analysis
เลือกตั้ง 66: บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ต่างกันอย่างไร?
09 พ.ค. 66
1,386
รูปภาพในบทความ เลือกตั้ง 66: บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ต่างกันอย่างไร?

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีระบบการคำนวณสัดส่วน ส.ส. ที่แตกต่างจากเดิม โดยในจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทั้งหมด 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ ส.ส. เขต เลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละเขตเลือกตั้งซึ่งมีทั้งหมด 400 เขตทั่วประเทศ โดยแบ่งเขตตามสัดส่วนจำนวนประชากรเฉลี่ยของผู้มีสัญชาติไทย ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เลือกจากคะแนนของพรรคการเมืองที่ถูกนำมาคำนวณในสูตร “หาร 100” และจัดสรรที่นั่งตามรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอต่อ กกต. ด้วยที่มาของ ส.ส. ที่ต่างกันในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดสีของบัตรเลือกตั้ง คือ

  • บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับเลือก ส.ส. เป็นผู้แทนของเขตนั้น ๆ
  • บัตรเลือกตั้งสีเขียว สำหรับเลือกพรรคการเมืองเพื่อนำคะแนนไปคำนวณและจัดสรรที่นั่งของ ส.ส. บัญชีรายชื่อ


ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

สิ่งสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้คือการตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครและหมายเลขของพรรคการเมือง เนื่องจากหมายเลขผู้สมัครในแต่ละเขตอาจไม่ตรงกับหมายเลขพรรค ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนกาบัตรลงคะแนน

เกาะติดการเลือกตั้ง 66 ประเมินนโยบายพรรคการเมือง ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนผ่านความคิดเห็นของคนหลากหลายกลุ่ม และวิเคราะห์ทิศทางการเมืองไทยก่อนถึงวันตัดสินใจกำหนดอนาคตประเทศ ในรายการ “เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย” ทาง Thai PBS Podcast
 


วันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 คือ วันที่คนไทยจะร่วมกำหนดทิศทางการบริหารประเทศ ติดตามการนับคะแนนเลือกตั้ง รายงานบรรยากาศสด เจาะรายพื้นที่โดยทีมข่าวและนักข่าวพลเมืองมากกว่า 500 คน พร้อมการวิเคราะห์โพลแบบเชิงลึก รู้ชื่อนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ก่อนใคร ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3 และทุกช่องทางออนไลน์ รวมถึงดูผลคะแนนแบบ Real-Time ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Election66


ฟังรายการได้ทาง

    


บทความอื่นๆ
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป