ข้าวโพดหมัก
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ข้าวโพดหมัก
วันที่เผยแพร่ : 24 ม.ค. 61
การฟัง 44 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มักจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารในช่วงหน้าแล้งและช่วงน้ำท่วม #ข้าวโพดหมัก เป็นอาหารคุณภาพดี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้
คลิปเสียงถัดไป